אמבטיונים

אמבטיון

אמבטיון

עם דלת הזזה

אמבטיון מקופף

אמבטיון מקופף

דופן קבוע ודלת מקופפים

אמבטיון

אמבטיון

מחיצת זכוכית / דופן קבוע

 אמבטיון  מתקפל

אמבטיון מתקפל

אמבטיון מזכוכית עם סגירה מלאה

אמבטיון

אמבטיון

אמבטיון זכוכית- קבוע, שתי דלתות וקבוע

אמבטיון

אמבטיון

אמבטיון זכוכית - קבוע ושתי דלתות