מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון הרמוניקה פינתי - כל הדלתות מתקפלות

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי- קבוע ושתי דלתות

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון חזית - שני קבועים ודלת

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי - שתי דלתות

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון חזית - קבוע ודלת

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון- קבוע ושתי דלתות נפתחות כלפי חוץ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי- שני קבועים ושתי דלתות

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון חזית ההזה כולל חיתוך CNC

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון חזית הזזה - שתי דלתות ושני קבועים כולל מערכת נירוסטה עליונה

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי שני קבועים ושתי דלתות נעות על מוט נירוסטה

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון- דלת זכוכית

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי - קבוע צדדי ושתי דלתות

מקלחון

מקלחון

מקלחון חזית שתי דלתות

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון הזזה- קבוע ודלת זזה בתוך חריץ CNC

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון הזזה פינתי מורכב משני קבועים ושתי דלתות נעות בתוך חריץ CNC

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי - שני קבועים ושתי דלתות

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון מזכוכית 8 מ"מ

מקלחון פינתי - שני קבועים ושתי דלתות

מקלחון מזכוכית

מקלחון מזכוכית

מקלחון פינתי הזזה